Stichting (ANBI)

Informatie over de Stichting Musica Poetica
De Stichting Musica Poetica, fiscaal nummer NL8160.40.850.B01,
is statutair gevestigd in Den Haag.
Contactgegevens zijn:
Weimarstraat 381
2562 HL Den Haag
mail: info.musicapoetica@gmail.com

Het bestuur van Musica Poetica bestaat uit:
Dick Hanemaayer, voorzitter
Ellen van der Sar, secretaris
Clemens Vonk, penningmeester

Doelstelling en beleidsplan van de stichting kunt u hier downloaden.

Bovendien kunt u downloaden:
1. informatie over het beloningsbeleid
2. de financiële overzichten over boekjaar 2019 en 2020
3. het jaaverslag voor 2020

ANBI_logo1Omdat de stichting valt onder art. 24 lid 4 van de Successiewet en de ANBI-status heeft is zij door de Belastingdienst erkend als instelling van algemeen belang.

Musica Poetica